Akademija upravljanja s človeškimi viri
Kako vzpostaviti sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2000?

Seminar o zahtevah standarda ISO 9001

Rešitev Reference Predavatelj / Svetovalec