Akademija upravljanja s človeškimi viri
Kako tržiti spletne storitve?

Trženje v informacijski dobi

Rešitev Reference Predavatelj / Svetovalec