Akademija upravljanja s človeškimi viri
Kaj je kakovost poslovanja?

Seminar o zahtevah standarda ISO 9001

Rešitev Reference Predavatelj / Svetovalec